Profil

WIEDZA I POMOC

DLA KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY

 
Jesteś w: Strona główna » Ekspert radzi » Ubezpieczenia » Na jakich zasadach można zrezygnować z wykupionej imprezy?

Na jakich zasadach można zrezygnować z wykupionej imprezy?

Dzień przed wyjazdem na wymarzone wakacje moje dziecko zachorowało na ospę. Czy uda nam się odzyskać wpłacone pieniądze?

W momencie podpisania umowy i wpłacenia choćby nawet części kwoty za pobyt zorganizowany przez biuro podróży, wyrażamy zgodę na treści w niej zawarte. A więc oczekujemy, że każda ze stron jest zobligowana do wypełnienia wszystkich zapisów umowy.

W sytuacji, kiedy chcemy bądź też jesteśmy zmuszeni do rezygnacji z podpisanej umowy musimy liczyć się z pewnymi konsekwencjami.

Co prawda, UOKiK zakwestionował praktyki biur podróży dotyczące procentowego naliczania kosztów rezygnacji z imprezy, które były uzależnione od czasu, w jakim klient chciał odstąpić od umowy, zastępując je zapisem, że biuro podróży zobowiązane jest do podania realnych poniesionych kosztów.

Realny koszt to np.:

  1. koszt zakupionych biletów lotniczych – jeśli takowe zostały już zakupione na ten konkretny termin i lot,
  2. opłacony pobyt w hotelu/ pensjonacie itp.
  3. transfery z lotniska do hotelu i z hotelu do lotniska
  4. ubezpieczenie itp.

Koszty takie musi udokumentować biuro podróży. Dlatego też, w przypadku gdy jesteśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy z przyczyn od organizatora nie zależnych, zawsze możemy zwrócić się z prośbą o zwrot realnie poniesionych kosztów przez biuro podróży dotyczące naszego wyjazdu. Im wcześniej zwrócimy się z taką prośbą tym większe szanse, że odzyskamy większą ilość pieniędzy.

Rozwiązaniem przynajmniej częściowym jest wykupienie przez klienta biura podróży ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy. Koszt takiego ubezpieczenia to ok. 3% wartości zakupionej imprezy. Jednak należy pamiętać, że ubezpieczenie to nie daje nam możliwości odstąpienia od umowy tylko, dlatego że mamy na to taką ochotę. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej daje nam możliwość odstąpienia od umowy pod ściśle określonymi warunkami zawartymi w warunkach ubezpieczenia.

Są to :

  • śmierć bliskiej osoby, bądź też współtowarzysza podróży
  • zniszczenie mienia na skutek żywiołu (powódź, pożar etc.), przez co zmuszeni jesteśmy pozostać na miejscu zdarzenia
  • utrata dokumentów potrzebnych do podróży
  • choroba
  • przypadek losowy udokumentowany

Istotne jest, aby pamiętać, że znalezienie korzystniejszej cenowo oferty wyjazdu lub też nie otrzymanie zgody na urlop od pracodawcy nie jest powodem do otrzymania zwrotu kosztów podróży. Zwrot wpłaconych pieniędzy następuje po udokumentowaniu powodu naszej rezygnacji, ale nigdy nie jest to zwrot 100%-centowy.

Kolejnym dużo mniej inwazyjnym w nasze finanse sposobem jest porozumienie się z biurem podróży i zaproponowanie na swoje miejsca innych osób – znajomych, przyjaciół itp. Kwestia rozwiązania takiej umowy w sposób jak najmniej odczuwalny dla klienta jest dobrą wolą obu stron i w dużej mierze zależy od czasu do planowanego wyjazdu. Jeśli nasza rezygnacja następuje kilka dni przed rozpoczęciem imprezy trudno liczyć na dobrą wolę i chęć bezkosztowego rozwiązania umowy przez biuro podróży. Jednak, jeśli nasza rezygnacja odbywa się w na tyle odległym terminie od planowego wyjazdu, że znalezienie osób zastępczych na nasze miejsce nie stanowi problemu dla żadnej ze stron, umowa taka może być rozwiązana bez uszczerbku dla żadnej ze stron. Należy pamiętać, że jest to dobra wola biura podróży i odbywa się na drodze porozumienia.

Następny: Tam jest niebezpiecznie! Jak zrezygnować z wykupionej wycieczki?

Poprzedni: Czego nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie i czy warto do niego dopłacać?

« Wróć do kategorii

A to Polska właśnie

Podróżuj z głową poleca :

 

 
 
   

Portal objety ochroną prawną Kancelarii

PODRÓŻUJ Z GŁOWĄ REKOMENDUJE!

    

Polecamy

Bezpieczeństwo i komfort dzieci w podróży