Profil

WIEDZA I POMOC

DLA KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY

Jesteś w: Strona główna » Polska » Dla leniwych » Puszcza Niepołomicka

Puszcza Niepołomicka

Galeria zdjęć

Puszcza Niepołomicka zajmuje teren położony w widłach Wisły i Raby (od jej strony zachodniej). Składa się z kilku oddzielnych kompleksów, niegdyś stanowiących jedną całość. Główny kompleks (około 92 kilometry kwadratowe) rozciąga się między Niepołomicami i Staniątkami a Baczkowem i Mikluszowicami nad Rabą. Największa jego długość – z zachodu na wschód – wynosi około 18 km, a przeciętna szerokość – około 5,5 km, nie przekracza jednak 8 km. Na północy znajdują się, oddzielone od tego kompleksu niezalesionymi mokradłami i niewysokimi, zabudowanymi wyniesieniami, jeszcze trzy uroczyska Puszczy: Las Grobla, zwany też Lasem Ispina (około 13 kilometrów kwadratowych), Grobelczyk (około 3 kilometry kwadratowe) i Koło (około 2 kilometry kwadratowe). Łączna powierzchnia Puszczy Niepołomickiej wynosi więc około 110 kilometrów kwadratowych, w tym blisko 106 kilometrów kwadratowych powierzchni leśnej, co stawia ją na siódmym miejscu wśród lasów nizinnych w Polsce. Jest to jednak zaledwie tylko szczątek pierwotnej Puszczy, która ciągnęła się od okolicy Grzegórzek pod Krakowem po istniejącą do dziś Puszczę Sandomierską. Na przykład jeszcze około połowy XVIII w. zachodni kraniec Puszczy otaczał Niepołomice od południa i poprzez dzisiejszą Niepołomicką Strefę Inwestycyjną sięgał Wisły w rejonie Podgrabia, a na wschodzie lasy puszczańskie zbliżały się do głównej drogi w Woli Batorskiej. Ale rozwijające się osadnictwo i potrzeby gospodarcze (kopalnie soli, opał i tym podobne) spowodowały zmniejszenie się jej obszaru.

Nazwa

Uważa się powszechnie, że określenie „Puszcza Niepołomicka” pochodzi od staropolskiego słowa „niepołomny”, które oznaczało coś, co jest trudne do złamania, do zniszczenia. Zatem dawniej puszcza „niepołomna” byłaby lasem trudnym do wykarczowania, do zagospodarowania rolniczego, bardzo niedostępnym.

W okresie od 1242 do 1393 r. cały ten las, znany dzisiaj jako „Puszcza Niepołomicka”, zwany był albo lasem Clag (Silva Clag) lub Clay (czyli Kłaj), albo wielkim lasem, albo wprost tylko lasem. Od początku udokumentowanej historii należał do panującego księcia. Był więc lasem książęcym. Ponieważ w tym samym okresie na południowym skraju lasu istniała wieś Kłaj, nieomal pewne jest, że tam właśnie znajdował się ośrodek administracyjny lasów książęcych.
Zmiana nazwy „lasu Kłaj” na „Las Niepołomicki” po raz pierwszy w źródłach nastąpiła w 1393 r. (silve Nepolomiensis), a Puszczą Niepołomską nazwano go dopiero w 1441 r. (in eremo vocato Nepolomska). Określeń las „niepołomski” lub „niepołomicki” używano później przez kilka wieków na zmianę. Fakt, że dopiero po powstaniu zamku królewskiego i osady Niepołomic (około 1350 r.) zaczęto również i las określać nowym mianem („Las Niepołomicki”), może dodatkowo świadczyć o pierwotnej administracyjnej roli Kłaja, ponieważ z chwilą powstania nowego ośrodka zarządzającego w Niepołomicach, nazwę jego zapewne przeniesiono na las.

Ochrona przyrody

W Puszczy Niepołomickiej znajduje się sześć rezerwatów przyrody, które zajmują łączną powierzchnię około 103 hektarów.

Teren całej Puszczy Niepołomickiej na mocy rozporządzenia Ministerstwa Ochrony Środowiska z 21 lipca 2004 r. objęty został granicami dwu Obszarów NATURA 2000. Jest to nowoczesny program ochrony przyrody, wprowadzony i obowiązujący w krajach Unii Europejskiej, a wchodzący w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, której podstawą jest tak zwana Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa. Celem programu jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt o znaczeniu w skali całego kontynentu.

Na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Niepołomicka występuje 187 gatunków ptaków. Z pośród nich siedem jest uznanych za gatunki zagrożone wg. Polskiej księgi zwierząt. Dzięki fragmentom dobrze zachowanych, starych drzewostanów o charakterze zbliżonym do naturalnego w obszarze występują jedne z największych w kraju populacje lęgowe puszczyka uralskiego, dzięcioła średniego i muchołówki białoszyjej.

Od roku 1972 opiekę nad tym kompleksem leśnym sprawuje Nadleśnictwo Niepołomice. Obecnie Puszczę przecina siedmiokilometrowa ścieżka rowerowa, trakty spacerowe a nawet trasa do jazdy konnej.

Źródło: "Wokół Niepołomic i Puszczy Niepołomickiej", Julian Zinkow

A to Polska właśnie

Podróżuj z głową poleca :

 

 
 
   

Portal objety ochroną prawną Kancelarii

PODRÓŻUJ Z GŁOWĄ REKOMENDUJE!

    

Polecamy

Bezpieczeństwo i komfort dzieci w podróży