Profil

WIEDZA I POMOC

DLA KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY

 
Jesteś w: Strona główna » Ekspert radzi » Po powrocie » Ile dni na złożenie reklamacji?

Ile dni na złożenie reklamacji?

Klienci po powrocie z wakacji złożyli reklamację dotyczącą różnic między ofertą katalogową a stanem realnym. Biuro podróży odmówiło przyjęcia reklamacji, powołując się na zapis w warunkach umowy podpisanej przez klientów „oferty promocyjne i last minute podlegają reklamacji w terminie 14 dni od daty powrotu”. Klienci złożyli reklamację 17 dni po powrocie.

Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, (np. brak klimatyzacji w pokoju, brak wyżywienia all inclusive) powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi czyli organizatora, za pośrednictwem rezydenta / pilota. Ma on obowiązek potwierdzić klientowi przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej niezałatwienia, przekazania jej niezwłocznie organizatorowi. Jeśli nasza reklamacja nie zostanie rozpatrzona na miejscu, mamy prawo a nawet obowiązek po powrocie do kraju składać reklamację bezpośrednio do organizatora. Jeżeli w piśmie reklamacyjnym przekazanym pilotowi nie wskazaliśmy, jakiej rekompensaty finansowej oczekujemy, po powrocie do kraju możemy uzupełnić reklamację składając do organizatora pismo z żądaniem wypłaty odszkodowania w określonej wysokości. Nawet, jeżeli  kupiliśmy wycieczkę za pośrednictwem agenta, reklamację składamy do organizatora turystyki, ponieważ to on jest odpowiedzialny za właściwą realizację wycieczki. Składanie reklamacji do agenta może tylko przedłużyć sprawę a  i tak prześle ją do organizatora. Ustawa nie określa konkretnego terminu na złożenie reklamacji przez klienta. Stosowanie przez organizatora krótkiego terminu składania reklamacji ( np. 14 dni) jest niezgodne z prawem, a zapis taki został uznany przez UOKiK za klauzulę zakazaną.  Przyjmuje się, że termin na złożenie reklamacji nie powinien być krótszy niż miesiąc. Do reklamacji warto dołączyć jak najwięcej dowodów świadczących o nienależytym wykonaniu umowy przez biuro podróży. Mogą to być zdjęcia, oświadczenia innych uczestników wycieczki, kopie reklamacji składanych rezydentowi, kopie rachunków za usługi przewidziane w cenie, a których de facto nie było i z tego tytułu ponieśliśmy dodatkowe koszty.

Jeśli organizator nie uznaje naszej reklamacji, musi to szczegółowo uzasadnić na piśmie. Ma na to 30 dni  od naszego zgłoszenia. Jeśli nie uzyskamy odpowiedzi w terminie uznaje się reklamację za zasadną. Podkreślić trzeba, że nie złożenie reklamacji w wyznaczonym przez biuro terminie nie pozbawia nas możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych wynosi 10 lat zgodnie z artykułem 118 Kodeksu Cywilnego.

Następny: Kto odpowiada za wycieczkę, którą wykupiłem w miejscu wypoczynku?

Poprzedni: Kto odpowiada za zagubiony lub zniszczony bagaż podczas lotu?

« Wróć do kategorii

A to Polska właśnie

Podróżuj z głową poleca :

 

 
 
   

Portal objety ochroną prawną Kancelarii

PODRÓŻUJ Z GŁOWĄ REKOMENDUJE!

    

Polecamy

Bezpieczeństwo i komfort dzieci w podróży