Profil

WIEDZA I POMOC

DLA KLIENTÓW BIUR PODRÓŻY

 
Jesteś w: Strona główna » Ekspert radzi » Po powrocie » Kto odpowiada za zagubiony lub zniszczony bagaż podczas lotu?

Kto odpowiada za zagubiony lub zniszczony bagaż podczas lotu?

Po przylocie do Egiptu okazało się że moja walizka jest doszczętnie zniszczona a rzeczy które w niej były wypadają. Do kogo powinienem się zwrócić o zwrot kosztów zniszczonego mienia?  

Za zaginiecie lub też uszkodzenie bagażu odpowiada przewoźnik, jednak egzekwowanie roszczeń może odbywać się bezpośrednio do linii lotniczych lub też za pośrednictwem biura podróży. Wybór należy do podróżnego. Należy pamiętać, że biuro podróży nie ma prawa odmówić nam pośredniczenia w załatwieniu takiej sprawy. Jeśli podróż odbywała się zagranicznymi liniami czarterowymi, które nie mają swojej siedziby w Polsce a co za tym idzie kontakt z przewoźnikiem jest utrudniony, wypełnienie wymaganych dokumentów w języku obcym sprawia nam problem, reklamacje z tytułu uszkodzenia lub zaginięcia bagażu najlepiej złożyć do biura, w którym wykupiliśmy wycieczkę.  Obowiązki przewoźników lotniczych w tym zakresie reguluje Konwencja Montrealska, zgodnie, z którą pasażer może domagać się odszkodowania w wysokości do 1000 SDR ( 4480 PLN – średni kurs NBP z dnia 18/02/2011). Należy pamiętać, że kwota 1000 SDR nie jest kwotą gwarantowanych świadczeń za wyrządzoną szkodę, lecz jego górną granicą. Maksymalna stawka może zostać przekroczona tylko i wyłącznie, gdy pasażer przed odlotem zgłosił wyższą wartość bagażu i uiścił związaną z tym faktem dodatkową opłatę. Należy również pamiętać, że we wszystkich innych przepadkach powyższa suma pokrywa straty materialne jak również niematerialne. W przypadku zniszczenia walizki bądź torby podróżnej większość linii lotniczych zwraca się z prośba do pasażera o przedstawienie rachunku za zakup nowej i zwraca koszty. Zdarza się również tak, że po określeniu przez pasażera wyglądu, marki i paramentów walizki, taki sam produkt zostaje wysłany na podany przez pasażera adres droga kurierską. Reklamację do przewoźnika należy złożyć zaraz po wykryciu uszkodzenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych w przypadku bagażu rejestrowanego, od daty odebrania uszkodzonego bagażu. W przypadku opóźnienia, czyli zagubienia bagażu, reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia oddania bagażu do dyspozycji pasażera. Reklamacja powinna być dostarczona przewoźnikowi zgodnie z jego wskazaniami - czasami wystarczy e-mailem, większość przewoźników wymaga jednak zachowania formy pisemnej.

W w/w przypadku należy przedstawić następujące dokumenty: ( zawsze kopie – nigdy oryginały!!!)

  • Pismo reklamacyjne ( w piśmie należy podać dane identyfikacyjne pasażera - adres, nr telefonu, e-mail oraz dane przewoźnika, numer nadany w raporcie PIR, numer i datę lotu. Ponadto należy sprecyzować roszczenia, wyszczególnić rzeczy znajdujące się w bagażu wraz z ich wartością oraz określić sposób wypłaty odszkodowania (przelew, przekaz pocztowy).
  • Kopie biletu, karty pokładowej
  • Kopia przywieszki bagażowej (jest to najczęściej naklejka dołączana do biletu podczas odprawy bagażowej)
  • Kopie wypełnionego na lotnisku formularz PIR (Prosperity Irregularity Report – Raport Niezgodności Własności) – formularze te znajdują się na stanowiskach przewoźników. W przypadku, gdy nie możemy zlokalizować stanowiska linii lotniczych, należy udać się do informacji na lotnisku, gdzie przedstawią nam jak wygląda procedura reklamacyjna
  • Kopie rachunków potwierdzających zakupy potrzebnych rzeczy
  • Kopia umowy z biurem podróży – w przypadku, kiedy składamy reklamacje przez biuro podróży

 Należy pamiętać, że jeśli reklamacja nie zostanie złożona w określonym terminie, postępowanie o odszkodowanie nie może być podjęte przeciwko przewoźnikowi, z wyjątkiem przypadku oszustwa z jego strony.

W przypadku, gdy złożona reklamacja zostanie zlekceważona lub też nie spotka się z oczekiwanym rezultatem poszkodowany pasażer ma prawo złożyć skargę na linie lotnicze do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, jak również do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do skargi należy dołączyć potwierdzenie rezerwacji oraz kopie reklamacji wysłanej wcześniej do linii lotniczych. Należy wiedzieć, że instytucje te jedynie pośredniczą w sporze, są jednak w stanie zdyscyplinować nierzetelnego przewoźnika.

W przypadku, gdy reklamacje składamy do biura podróży, które lekceważy nasze roszczenie należy zwrócić się do Federacji Konsumenta, przedstawiając kopie wszystkich dokumentów, jakie zostały wysłane do biura podróży.  

Warto wiedzieć, że zaledwie 2 % bagaży przewożonych przez linie lotnicze rzeczywiście się nie odnajduje. Większość z nich lokalizowana jest bardzo szybko i przylatuje kolejnym lotem, trafiając do właściciela po kilku lub kilkunastu godzinach.

 

Następny: Ile dni na złożenie reklamacji?

Poprzedni: Jak wybrać bezpieczne biuro podróży?

« Wróć do kategorii

A to Polska właśnie

Podróżuj z głową poleca :

 

 
 
   

Portal objety ochroną prawną Kancelarii

PODRÓŻUJ Z GŁOWĄ REKOMENDUJE!

    

Polecamy

Bezpieczeństwo i komfort dzieci w podróży